Activități liber-alese

Activitățile liber-alese  –ALA-
Sunt cele pe care, de regulă, copiii şi le aleg şi care îi ajută să socializeze în mod progresiv şi să se iniţieze în cunoaşterea lumii fizice, a mediului social şi cultural căruia îi aparţin, a matematicii, comunicării, a limbajului citit şi scris etc. Ele se desfăşoară pe grupuri mici, în perechi şi chiar individual și pot fi abordate, în manieră integrată, cu activitățile tematice/pe domenii experiențiale și cu activitățile pentru dezvoltare personală. Aceste activităţi se desfăşoară atât în prima parte a zilei, cât şi  în mijlocul activităţilor  sau la finalul programului fiind  împărţie pe sectoare de activitate: Biblioteca, Construcţii, Joc de rol, Ştiinţă, Joc de masă, Arte, Nisip şi apă.

Organizarea acestor centre/sectoare se va face ținând cont de resursele materiale, de spațiul existent și de nivelul de vârstă al copiilor.

BIBLIOTECA
În cadrul sectorului Bibliotecă , preșcolarii îşi pun în valoare deprinderile de limbaj, prin lecturile după imagini, povestiri şi repovestiri, prin jocuri didactice  şi concursurile de ghicitori, de recitare.  Aici este locul în care copiii descoperă lumea magică a cărţilor învățând să le folosească.

CONSTRUCȚII
Jocurile de construcţie le dezvoltă personalitatea copiilor, făcându-i mai întreprinzători, cu multă imaginaţie şi creativitate de pus în valoare. Copiilor li se oferă posibilitatea să-şi aleagă materialele de construcţii: piese lego, figuri geometrice, piese din diverse tipuri de materiale, care să fie uşor de manipulat, îmbinat şi  care să nu pună în pericol sănătatea şi securitatea copilului în timpul jocului.

JOC DE ROL
Centrul Joc de rol este unul dintre cele mai importante centre de interes din sala de grupă.Aici, copiii refac  locuri, evenimente, imită comportamentul părinţilor sau joacă roluri ale unor persoane  cunoscute, reproduc lumea aşa cum o înţeleg ei, repetă, reinterpretează, reproduc şi retrăiesc experienţe. Jocul de rol îi ajută pe copii să-şi exprime şi să-şi gestioneze emoţiile, să comunice cu ceilalţi, să accepte diversitatea.

ȘTIINȚĂ 
La sectorul Ştiinţă, copiii descoperă lumea înconjurătoare cu ajutorul enciclopediilor, îşi satisfac curiozităţiile observând comportamentul unor animale vii, observă succsesiunea anotimpurilor şi schimbările produse în natură.

JOC DE MASĂ
Jocurile de masă pun copiii în situaţii problematice, ducând spre o dezvoltare a atenţiei, a memoriei vizuale, a agilităţii şi mai cu seamă a gândirii. Copiii au la dispoziţie diferite jocuri de îmbinare, domino, puzzle, mozaic, jocuri cu pioneze.

ARTE 
În cadrul sectorului Arte, micuții îşi pun în valoare spiritul artistic, creativitatea şi ingeniozitatea. Copiii modelează, colorează, desenează, pictează, decupează, realizând diferite lucrări la îndrumarea educatoarei sau la libera lor alegere.

NISIP ȘI APĂ
Este un centru ce dă posibilitatea copiilor să învețe, să se relaxeze și să-și reprezinte tridimensional realitatea. Poate fi în exterior, la nisiparul grădiniței sau în interior, la măsuță special dotată cu nisip și apă. Copiii au la dispoziţie cutii cu nisip,lopățele sau alte forme de nisip, găletuşe cu apă și diferite recipiente specifice jocului cu nisip.