Activități pe domenii experiențiale

Activitățile pe domenii experiențiale – ADE –
Sunt activităţi integrate sau pe discipline, desfăşurate cu preșcolarii  în cadrul unor proiecte tematice sau în cadrul săptămânilor independente, planificate în funcţie de temele mari propuse de Curriculum, precum şi de nivelul de vârstă şi de nevoile şi interesele copiilor din fiecare grupă.

DOMENIUL LIMBĂ ŞI COMUNICARE
Acoperă stăpânirea exprimării orale şi scrise, ca şi abilitatea de a înţelege comunicarea verbală şi scrisă. Prin activităţile desfăşurate, ne propunem să dezvoltăm creativitatea şi expresivitatea limbajului oral şi să educăm exprimarea corectă din punct de vedere fonetic, lexical şi sintactic a celor mici.

DOMENIUL ŞTIINŢE

Include atât abordarea domeniului matematic prin intermediul experienţelor practice cât şi înţelegerea naturii, ca fiind modificabilă de fiinţele umane cu care se află în interacţiune.

 

Activitățile  matematice  îşi propun dezvoltarea operaţiilor intelectuale prematematice, a capacităţii de a înţelege şi utiliza cifre, numere, unităţi de măsură, figuri geometrice, precum şi a capacităţii de rezolvare de situaţii problematice, prin achiziţia de strategii adecvate.

 

Cunoaşterea mediului este o categorie de activitate menită să stimuleze curiozitatea privind explicarea şi înţelegerea lumii înconjurătoare prin explorarea acesteia.

DOMENIUL OM ŞI SOCIETATE

Include omul, modul lui de viaţă, relaţiile cu alţi oameni, relaţiile cu mediul social, ca şi modalităţile în care acţiunile umane influenţează evenimentele.

 

Activitațile  de Educaţie pentru Societate îşi propun să educe trăsăturile pozitive de voinţă şi caracter, formarea unei atitudini pozitive faţă de sine şi faţă de ceilalţi şi a abilităţii de relaţionare.

 

Activitățile practice au în vedere formarea şi consolidarea unor abilităţi practice specifice nivelului de dezvoltare motrică, îmbogaţirea cunoştinţelor despre materiale şi caracteristicile lor, precum şi despre tehnici de lucru necesare prelucrării acestora în scopul realizării unor proiecte creative.

DOMENIUL PSIHO-MOTRIC 
Acoperă coordonarea şi controlul mişcărilor corporale, mobilitatea generală şi rezistenţa fizică, abilităţile motorii şi de manipulare de fineţe, ca şi elemente de cunoaştere, legate mai ales de anatomia şi fiziologia omului.

DOMENIUL ESTETIC ŞI CREATIV

Acoperă abilităţile de a răspunde emoţional şi intelectual la experienţe perceptive, sensibilitatea faţă de diferitele niveluri de manifestare a calităţii, aprecierea frumosului.

 

 Activităţi de Educaţie Muzicală prin care urmărim să formăm capacitatea de receptare a lumii sonore şi a muzicii, a capacităţii de exprimare prin muzică, dar şi să facem cunoscute preşcolarilor marile valori ale creaţiei muzicale naţionale şi universale.

 

Activităţi de Educaţie Plastică care îşi propun să formeze deprinderi de lucru pentru realizarea unor picturi, desene sau modelaje şi să stimuleze expresivitatea şi creativitatea prin limbaj artistic-plastic.