GDPR

GDPRProtecția datelor personale

Regulament General privind Protecția Datelor

Acord prelucrare și stocare date cu caracter personal.

Notă de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către Grădinița cu Program Prelungit Nr.1, Sânnicolau Mare, Jud. Timiș.

 Despre nota de informare

 În această notă de informare prezentăm modul în care are loc prelucrarea datelor cu caracter personal de către Grădinița cu Program Prelungit nr. 1, Sânnicolau Mare, Jud. Timiș și în care ne asigurăm că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate responsabil și în conformitate cu noul cadru legal aplicabil în materia protecției persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (Regulamentul general privind protecția datelor, în engleză General Data ProtectionRegulation – GDPR 2016/679/UE), care se aplică direct în toate statele membre U.E.

 Pentru scopurile acestei note de informare, Grădinița cu Program Prelungit nr. 1, Sânnicolau Mare, Jud. Timis, este operator de date cu caracter personal.

 Cine suntem?

Grădinița cu Program Prelungit Nr.1 este unitate de învățământ cu personalitate juridică.

Grădinița cu Program Prelungit nr. 1, Sânnicolau Mare, Jud. Timiș oferă un program educaţional complet, autorizat de Ministerul Educaţiei Naţionale.

Datele noastre de contact:

Denumire completă: Grădinița cu Program Prelungit nr. 1, Sânnicolau Mare, Jud. Timiș;

Adresă sediu / corespondență: Strada Calea lui Traian nr.11, Sânnicolau Mare, Timiș, cod poștal 307095.

Adresă de email: contact@gradinitapp1.ro -la această adresă ne puteți lăsa orice sugestii sau întrebări referitoare la protecţia datelor dumneavoastră cu caracter personal.

Ce acoperă Nota noastră de informare?

Nota noastră de informare se aplică:

Website-ului nostru: www.gradinitapp1.ro

Conturilor noastre de e-mail : contact@ gradinitapp1.ro, gradinitapp1s_m@yahoo.com și gradinitapp1sannicolaumare@yahoo.com.

Oricăror alte programme informatice, platforme IT, tehnologii, servere, procese și modalităti de colectare, stocare și prelucrare de informații.

Ce date cu caracter personal prelucrăm ?

Datele cu caracter personal referitoare la dumneavoastră pe care le vom prelucra sunt datele obținute direct de la dumneavoastră și includ următoarele categorii de date:

– Detalii personale: nume; prenume; sex; data naşterii/ vârsta; profesie, situația familială, restul informațiilor din cererea de înscriere la grădiniță.

– Detalii personale privind copiii dumneavoastră: nume; prenume; nume de alint ; sex; data naşterii/ vârsta; locul nașterii, cetăţenie; naționalitate, religie, nevoi speciale de educație, domiciliu, situația tutorilor legali, restul informațiilor din certificatul de naștere precum și a altor documente existente la dosarul copilului.

– Detalii personale și detalii de contact privind persoanele autorizate să preia copiii de la grădiniță la finalul programului sau privind persoanele care pot fi contactate în caz de urgență.

– Detalii de contact, cum ar fi: adresă de domiciliu/ reşedinţă; număr de telefon mobil/fix; număr de fax; adresă de email.

– Date medicale privind copiii dumneavoastră (posibil în unele cazuri și ale membrilor familiei), cum ar fi: simptome; boli anterioare; analize medicale; medicamente administrate în trecut; grupă sangvină; recomandări medicale; avize medicale, fișe medicale, fișe privind situația vaccinarilor/carnete de vaccinări; alte informaţii medicale pe care ni le oferiţi cu privire la copiii dumneavoastră.

– Detalii profesionale, cum ar fi:angajator; funcție; profesie.

Cum colectăm datele dumneavoastră personale ?

Colectăm datele dumneavoastră direct de la dumneavoastră, atunci când:

 • transmiteți pe email-ul nostru diverse informații sau completați/semnați contractul educațional sau regulamentul de ordine interioară.

Încercăm ,în mod constant, să păstrăm datele dumnevaoastră cât mai corecte și la zi. Pentru aceasta desfășurăm  în mod continuu o campanie de colectare și actualizare a datelor dumneavoastră.

    Vom realiza aceste prelucrări pe baza următoarelor temeiuri juridice:

    Atunci când prelucrarea este necesară în scopuri legate de raportarea către autorități, inclusiv către Ministerul Educației și entități aflate în subordinea acestuia, prin intermediul bazelor de date pe care acesta/acestea le administrează, ca de exemplu SIIR (Sistemul Informatic Integrat al Învățământului din România) sau prin baza de date privind raportul anual de autoevaluare internă sau externă (după caz) a unităților de învățămînt, conform reglementarilor legale în vigoare.

    Atunci când prelucrarea este necesară în scopuri legate de menținerea, prevenirea sau evaluarea stării de sănătate a colectivității, conform reglementărilor legale în vigoare, inclusiv raportarea către Ministerul Sănătății/Direcția de Sănătate Publică ori către alte entități aflate în subordinea acestora.

    Putem prelucra datele dumneavoastră și în situații de urgență medicală sau alte situații în care vă aflați în incapacitate (fizică sau juridică) de a consimți la prelucrare, putem prelucra datele dumneavoastră sensibile în scopul protejării intereselor vitale ale dumneavoastră sau ale copiilor dvs. (sau ale unei alte persoane fizice).

    În cazuri urgente, poate fi necesar să prelucrăm datele dumneavoastră medicale din motive de interes public în domeniul sănătăţii publice; de exemplu: protecţia împotriva epidemiilor.

   Cui transmitem datele dumneavoastră personale?

Categoriile de destinatari cărora transmitem datele dumneavoastră personale sunt:

   – Autorități publice din România, în special autorități publice în domeniul educației șă sănătății, la cererea acestora sau din inițiativa noastră, în acord cu legislația aplicabilă.

   – Contabili, auditori, avocați și alți consultanți profesionali externi, din România – aceștia vor fi obligați printr-o lege sau prin contractul încheiat cu noi să păstreze confidențialitatea datelor dumneavoastră.

   – Persoane fizice sau juridice care acționează ca persoane împuternicite pentru Grădinița P.P.1, în diverse domenii (de exemplu, servicii de contabilitate, servicii de IT, servicii de plată, etc.), pe care îi vom obliga să respecte cerințele legislației care vă protejează drepturile – aceștia prestează anumite servicii pentru noi.

   Cât timp păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal?

    Vom păstra datele dumneavoastră cu caracter personal în format fizic și/sau electronic potrivit termenului prevăzut fie de legislația în vigoare, fie de politicile noastre interne, pe o perioadă cuprinsă între 1 an si 10 ani.

    Sunt datele dumneavoastră personale în siguranță?

    Datele dumneavoastră personale sunt păstrate în siguranță:

 • cu măsuri tehnice corespunzătoare;
 • cu măsuri organizatorice adecvate;
 • împotriva prelucrării neautorizate;
 • împotriva prelucrării ilegale;
 • împotriva distrugerii accidentale sau ilegale.

   Am implementat măsuri pentru a crește siguranța datelor.

    Deși luăm toate măsurile rezonabile pentru a asigura securitatea datelor dumneavostră, Grădinița P.P. 1 nu poate garanta lipsa oricărei încălcări de securitate sau imposibilitatea de penetrare a sistemelor de securitate. În cazul nefericit și puțin probabil în care o astfel de încălcare va surveni, vom urma procedurile legale pentru limitarea efectelor și informarea persoanelor vizate.

   Care sunt drepturile dumneavoastră?

    Aveți dreptul de acces la datele dumneavoastră personale.

    În cazul în care solicitați acest lucru, noi confirmăm că prelucrăm sau nu prelucrăm datele dumneavoastră personale.

    În cazul în care prelucrăm datele dumneavoastră personale și solicitați acest lucru:

 • vă furnizăm o copie a datelor dumneavoastră;
 • vă furnizăm scopul prelucrării;
 • vă furnizăm destinatarii sau categoriile de destinatari;
 • vă furnizăm perioada estimată pentru stocarea datelor sau criteriile utilizate pentru stabilirea perioadei.

    Aveți dreptul de rectificare a datelor dumneavoastră personale.

    În cazul în care solicitați acest lucru, noi rectificăm datele cu caracter personal inexacte sau incomplete, în măsura în care prelucrăm datele dumneavoastră personale.

    Aveți dreptul la ștergerea datelor dumneavoastră personale.

    Ștergem datele dumneavoastră personale fără întârzieri nejustificate, dacă:

 • solicitați ștergerea datelor dumneavoastră personale;
 • datele dumneavoastră personale nu sunt necesare scopurilor noastre de prelucrare a datelor dumneavoastră personale;

   Cum vă puteți exercita aceste drepturi?

Prin solicitare scrisă; acceptăm doar solicitări scrise, deoarece nu putem face față solicitărilor verbale imediat. Cererea dumneavoastră trebuie să conțină o descriere detaliată și precisă a dreptului pe care doriți să-l exercitați.

   Ce se poate întâmpla dacă nu ne furnizați datele ?

    Nu aveți o obligație de a ne furniza datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le-am menţionat în acest document.

Dacă aveţi sugestii sau întrebări cu privire la orice informaţii din această notă sau la prelucrarea datelor dumneavoastră, vă rugăm să ne contactaţi oricând.

MULȚUMIM !